Przyroda jako skarb chroniony Malediwów

Przyroda jako skarb chroniony Malediwów

Największą atrakcją przyciągającą turystów na Malediwy jest świat podwodny. W celu ochrony tego naturalnego ekosystemu tworzy się strefy ochrony, gdzie zabronione jest łowienie ryb i kotwiczenie łodzi. Należy pamiętać, że nie wolno łowić, wyjmować z wody ani eksportować zagrożonych gatunków ryb, żółwi morskich, korali i muszli. Zagospodarowanie wysp ograniczone jest obecnie przez ustawę o turystyce. Ze względu na pogarszający się stan raf koralowych nie wolno wykorzystywać korali jako budulca. Zabudowa może obejmować maksymalnie 20% powierzchni udostępnionych wysp, dlatego wysokość budynków ograniczona jest do 2 pięter, co ma na celu zachowanie krajobrazu wysp oraz zapobieganie nadmiernemu obciążeniu środowiska.

Mimo to ingeruje się w przyrodę, budując wały ochronne i przystanie dla łodzi oraz sztucznie poszerzając plaże, co ma na celu zapobieganie erozji wybrzeża. Do spalania odpadów wykorzystuje się piece wysokotemperaturowe, a materiały niepalne, jak np. szkło i puszki, zatapiane są na dnie morza, zaś plastikowe butelki poddawane częściowo recyklingowi. Należy też pamiętać, że woda i energia są tutaj bardzo cennymi surowcami. Dlatego wykorzystuje się generatory, które wytwarzają prąd potrzebny do klimatyzatorów i urządzeń odsalających wodę. Podobnie jak unikalna jest przyroda, tak i zwyczaje są unikalne a tradycje ceremonialne i wyjątkowe. Do ciekawszych należy nadanie imienia noworodkowi, odmawianie modlitw podczas uroczystych posiłków czy też obrzezanie. Uroczystości te, do dziś celebrowane pokazują bogactwo kulturowe, którego można doświadczyć na Malediwach.