Zasady korzystania z samochodu wyposażonego w poduszki powietrzne

Zasady korzystania z samochodu wyposażonego w poduszki powietrzne

Przede wszystkim  pasażerowie auta i kierow­ca bezwzględnie muszą być przypięci pasami, gdyż pod­czas wypadku tylko w ten spo­sób można liczyć na prawidło­we ułożenie ciała, pozwalające na wykorzystanie dobrodziej­stwa poduszki. Ważne jest też hamowanie ciała przed kontak­tem z poduszką. Kierowca wstępnie powinien znajdować się w odległości około dwudziestu pięciu centymetrów lub większej od poduszki, czyli dokładnie od kierownicy, w której się ona znajduje. Ponadto instalacja poduszek powietrznych jest trwała i w zasadzie nie ulega zużyciu, ale jakikolwiek samodzielny, nieautoryzowany serwis tych urządzeń jest niedopuszczalny.

Wymienione wyżej trzy zasady korzystania z poduszek powietrznych są szczególnie ważne, ponieważ niejednokrotnie się nad tym nie zastanawiamy, co niestety czyni z nas osoby, żyjące w dużym błędzie. Starajmy się zawsze, gdy to tylko możliwe pogłębiać swoją wiedzę, ponieważ jest ona nam naprawdę niezbędna i bardzo potrzebna. Poduszki powietrzne to dobro, które zostało wykonane dla naszego bezpieczeństwa, pomyślmy o tym jednak, aby nie doprowadzać często przez własną nieuwagę szybkiego prowadzenia samochodu do częstego z nich korzystania.